top of page

Auditie doen voor theater.

alles over audities in het professioneel en amateurtheater.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Wat is een auditie? Een definitie.

Wat is dat nu zo’n auditie. Als we bij Van Dale gaan kijken vinden we de volgende definitie:

 

"voordracht, opvoering enz. als proeve van bekwaamheid."


Een auditie is dus een opvoering of voordracht om te bewijzen dat je bekwaam bent om datgene te doen waarvoor je auditeert. Het komt er dus op neer dat, wanneer je auditie gaat doen voor een toneelstuk, je doormiddel van acteren gaat bewijzen dat jij de meest geschikte kandidaat bent om die rol te spelen. Het is dan ook begrijpelijk dat zo’n auditie heel wat stress en zenuwen met zich mee kan brengen, je moet namelijk gaan bewijzen dat jij beter geschikt bent voor een bepaalde rol dan iemand anders die auditie komt doen.

In het professionele theatercircuit zijn audities een heel normaal iets, een theaterproducent wil namelijk de beste acteur in de beste rol plaatsen om zo de kwaliteit van zijn theaterproductie te garanderen. Soms wordt er echter door een theaterproducent ook gekeken naar de bekendheid van iemand die auditie komt doen, als je een populaire naam bent bij een groot publiek is er ook een grote kans dat je een grote rol te pakken kan krijgen. Bekende namen op een affiche lokken namelijk meer volk. Kort samengevat is een auditie een creatief sollicitatiegesprek om een job te krijgen als acteur, zanger, danser, muzikant enzovoort.


Auditie in het amateurtoneel, een goed idee?

Ook in het amateurtheater worden er soms audities gehouden. Hier is dit gebruik echter veel minder ingeburgerd en bestaat er ook heel wat discussie over het feit of zo’n auditie binnen het amateurtoneel wel verantwoord, nuttig of eerlijk is. Hieronder wegen we enkele voor en nadelen af tegen elkaar.


Waarom wel?

Zoals hierboven reeds aangegeven is een auditie een proef om te zien wie het meest bekwaam is om een bepaalde rol te spelen, dit kan ook in het amateurtoneel nuttig zijn om de rolverdeling zo juist mogelijk te kunnen maken. Ook biedt het bepaalde acteurs die al een tijdje vast zitten in een systeem van “typecasting”, waardoor ze steeds dezelfde rollen krijgen, de mogelijkheid om te bewijzen dat ze ook andere rollen aankunnen, wat het ook voor die acteurs opnieuw uitdagend maakt om een nieuwe rol te creëren. Ook is een auditie het ideale moment voor een externe regisseur, die niet vertrouwd is met het gezelschap waar hij komt regisseren,  om de acteurs van het gezelschap te leren kennen om ze te kunnen inzetten in de beste rol. Sommige amateurgezelschappen werken met een kleine groep vaste leden en doen per productie beroep op nieuwe spelers, die dan op hun beurt kunnen doorgroeien om vast lid te worden. Ook hier is een auditie het ideale instrument om op korte tijd nieuwe spelers te leren kennen.

Waarom niet?

Een theatergezelschap dat bestaat uit liefhebbers is meestal een hechte club van geëngageerde vrijwilligers die keer op keer het beste van zichzelf willen geven om een geslaagd product af te leveren. Hun doel is naast het amuseren van een publiek echter ook zichzelf amuseren. Dat maakt dat audities binnen de amateurwereld vaak als bedreigend worden aanzien. Kan je iemand die zich al jaren belangeloos inzet voor de vereniging grote rollen ontzeggen omdat er iemand anders geschikter blijkt tijdens een auditie? Is het eerlijker wanneer iemand nieuw bij de vereniging komt, maar misschien wel zeer goed acteert, deze eerst een aantal jaar kleine rollen te laten spelen alvorens een grote rol te krijgen? Het zijn afwegingen die binnen de vereniging moeten gemaakt worden om de juiste balans te vinden tussen hard werk, want een succesvolle productie is steeds het resultaat van hard werk, en amusement. Veel verenigingen kiezen ervoor om toneelteksten te selecteren waarbij de rolbezetting perfect aansluit bij het aantal beschikbare spelers in hun spelersbestand. Een begrijpelijke keuze, want zo is ieder lid zeker dat het zijn theaterpassie kan uitvoeren. In dit geval is een auditie misschien ook minder noodzakelijk, al kan het wel helpen bij het maken van de rolverdeling.Een auditie, je hebt er zeker al van gehoord, of misschien heb je er zelf wel eens aan deelgenomen. Je hebt waarschijnlijk al verhalen gehoord over hoe spannend en zenuwslopend zo’n auditie kan zijn. Maar wat is het nut van een auditie, waarvoor wordt ze gebruikt en is het een goed idee om audities te doen in het amateurtheater? Op deze vragen probeer ik hieronder een antwoord te schetsen. Daarna vind je ook een aantal nuttige tips om zelf een auditie te houden voor jouw toneelproductie.
Hoe organiseer je zelf een auditie?

Het doel van een auditie is om de juiste acteur in de juiste rol te hebben bij jouw toneelvoorstelling. Als regisseur moet je je bij het organiseren van een auditie goed afvragen wat jij belangrijk vindt bij een acteur. Wil je graag iemand die snel zijn teksten kent, iemand die goed kan improviseren of iemand die snel jouw regieaanwijzingen oppikt? Afhankelijk van wat je zelf wil kan je verschillende opdrachten bedenken die de kandidaat acteur moeten doen tijdens een auditie. Zo is het gebruikelijk dat de acteurs een stukje monoloog of dialoog vanbuiten leren en dit brengen. Bij deze tekst kan je dan wat regieaanwijzingen geven om te kijken hoe flexibel de acteurs kunnen omspringen met het materiaal. Ook wordt er soms gekozen om de acteurs een zelf in elkaar gestoken opdracht te brengen, dit geeft je dan weer de mogelijkheid om te zien hoe creatief de acteurs in kwestie zijn. Er staat geen wet op welke opdrachten je kan geven tijdens een auditie, wil je graag dat de spelers een banaan uitbeelden, dan kan dat, zolang die opdrachten ook een achterliggend nut hebben waarmee jij de meest geschikte acteur kan  kiezen voor jouw toneelproductie.

bottom of page