Break a leg

De oorsprong en betekenis van een theatertraditie.

Dat iemand succes wensen binnen de theaterwereld ongeluk zou brengen is algemeen bekend, zo zijn er voldoende alternatieven voorhanden om dit stukje bijgeloof te omzeilen, één van de bekendste hiervan is "Break a leg". Maar waar komt deze toch wel vreemde uitdrukking vandaan?

 

Applaus

Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de break-a-leg wens. Eén van deze theorieën gaat erover dat vroeger aan het eind van een toneelvoorstelling de acteurs hun applaus in ontvangst namen door de ene voet achter de andere te plaatsen en door de knieën te buigen, om zo de beenlijn te breken. Wanneer een voorstelling op erg veel bijval van het publiek kon rekenen kon het gebeuren dat  acteurs verschillende keren mochten buigen. Wie weet dat een acteur bij een erg lang applaus op deze manier daadwerkelijk een been heeft gebroken.

Lees ook: Bijgeloof in het theater en op het toneel.

De Griekse en Elizabethaanse tijd

In de tijd van de Grieken werd er aan het eind van een voorstelling niet geapplaudisseerd maar stampte het enthousiaste theaterpubliek met zijn voeten op de grond, wanneer deze vorm van applaus lang genoeg bleef duren kon het zijn dat een toeschouwer zijn been brak. In dezelfde lijn ligt de theorie dat in de Elizabethaanse tijd er geapplaudisseerd werd door met een stoel op de grond te stampen waardoor de poot van de stoel kon breken.

 

Richard 3

Sommige schrijven de oorsprong graag toe aan een opvoering van Shakespeare ’s Richard 3, waarbij de klassieke acteur David Garrick zodanig opging in zijn rol dat hij niet doorhad dat hij een breuk had opgelopen.

Informatie afkomstig van:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Toneelschrijver Stijn Cuypers, 2650 Edegem (België), info@toneelschrijver.be