top of page

Molière,

een biografie

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

In 1643 voelde hij een onweerstaanbare roeping en stichtte hij met de familie Béjart het toneelgezelschap l'Illustre Théâtre, waarbij hij de naam Molière aannam. Helaas kende het gezelschap aanvankelijk weinig succes en door financiële problemen belandde Molière zelfs in de gevangenis. Hij verliet Parijs en reisde met zijn metgezellen gedurende ongeveer twaalf jaar door de provincies, waarbij hij al snel begon met het schrijven van zijn eigen komedies.


Het keerpunt kwam op 24 oktober 1658, toen Molière voor het eerst optrad voor Lodewijk XIV en diens hof in een zaal van het Louvre. Het enthousiasme was zo groot dat Molière's gezelschap de naam "Troupe de Monsieur" kreeg en toegang kreeg tot een zaal in het Petit-Bourbon. In 1659 begon Molière met "Les Précieuses ridicules", het eerste van een reeks van ongeveer dertig komedies en kluchten die hem de gunst en steun van Lodewijk XIV opleverden en hem tot een blijvende naam in de geschiedenis maakten. In 1662 trouwde hij met de zeventienjarige toneelspeelster Armande Béjart.


Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend als Molière (1622 - 1673) was een vooraanstaande Franse toneelschrijver en acteur die faam verwierf met zijn scherpe satirische komedies. Hij staat bekend om werken zoals "Dom Juan", "Tartuffe" en "L'Avare" (De Vrek). Afkomstig uit een welgestelde familie van behangers en stoffeerders, genoot hij een degelijke opvoeding. Na zijn tijd aan het Parijse College de Clermont, waar hij werd blootgesteld aan de werken van Epicurus en Pierre Gassendi, vervolgde Molière zijn studies in rechten in Orléans.

Molière gebruikte zijn komedies om kritiek te uiten op de geprivilegieerde levens van de adel en geestelijkheid, hun starre gewoontes, blinde autoriteitsaanbidding en minachting voor praktijkervaring en observatie. Hij richtte zijn kritiek ook op artsen, pseudo-geleerden en de overdreven verheerlijking van kunst en wetenschap. Lodewijk XIV waardeerde zijn werk en ondersteunde Molière's gezelschap, wat hen toestond op te treden in het Palais-Royal. Nadat het "Petit-Bourbon" paleis werd afgebroken, vanwege de uitbreiding van het Louvre, verhuisde het gezelschap naar deze nieuwe locatie.


Molière overleed op 51-jarige leeftijd na de vierde voorstelling van zijn laatste komedie, "Le Malade imaginaire", waarin hij zoals gewoonlijk de hoofdrol speelde. Dit stuk bespotte ziek zijn en prees onverdunde wijn, groot stuk rundvlees en Hollandse kaas als remedie. Tijdens de voorstelling voelde Molière zich plotseling slecht en hoewel hij nog om Parmezaanse kaas vroeg, stierf hij dezelfde avond.

In 1680, zeven jaar na zijn dood, stichtte Lodewijk XIV per decreet "La Comédie Française", waarvan Molière beschouwd wordt als een pionier. Hoewel hij eerst geen kerkelijke begrafenis kreeg, werd hij uiteindelijk na tussenkomst van lokale prominenten begraven bij de ongedoopte kinderen. Het talent van Molière werd later ook in intellectuele kringen erkend, en hij werd postuum lid van de Académie Française. Zijn borstbeeld in de erezaal van de Academie draagt sinds 1778 de inscriptie: "Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre" (niets ontbreekt aan zijn roem, hij ontbreekt in de onze).

bottom of page